Để đăng ký khóa học GSA Master bạn truy cập vào liên kết sau: https://nganson.teachable.com/p/gsamaster.

Lựa chọn đăng ký khóa học trên Teachable.

Lựa chọn hình thức thanh toán bằng PayPal hoặc nếu bạn muốn thanh toán qua VCB, vui lòng liên hệ với mình qua email: support@nganson.com để mình hỗ trợ bạn.


Thân,