Phần mềm Intashare là một công cụ giúp bạn đăng tải nhanh các nội dung lên các mạng xã hội như Twitter, Instagram, Facebook, WordPress, Tumblr... Ngoài ra đây là công cụ cung cấp cho bạn các giải pháp marketing về phân tích data người dùng.


Để tham khảo công cụ này bạn có thể xem bài viết sau: https://nganson.com/gioi-thieu-cong-cu-intashare/