Sách tiếp thị liên kết được phát hành rộng rãi, nếu bạn muốn mua sách bạn nên truy cập vào trang http://tiepthilienket.org/ebook để biết thêm thông tin chi tiết.