Có nhiều cách để tạo nguồn thu nhập thụ động từ blog. Trước tiên bạn cần phải có một blog nơi bạn chia sẻ các kinh nghiệm, kỹ năng và xây dựng kết nối bạn bè. Bạn có thể thực hiện kinh doanh bằng những lợi thế mình đang có như kỹ năng lập trình, kỹ năng seo, kỹ năng phiên dịch, tiếp thị liên kết.

Bạn có thể đọc thêm các bài viết trên blog www.nganson.com để biết thêm chi tiết.