Chào bạn, vì đây là sách điện tử nên bạn có thể mua sách cho dù bạn ở bất kỳ nơi đâu. Chỉ cần truy cập vào http://tiepthilienket.org/ebook để biết thêm thông tin về sách và mức giảm giá nếu có.