Chào bạn,

Thu nhập của một niche site phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sản phẩm bạn chọn để thực hiện, sức mua của thị trường và kỹ thuật phát triển niche site. Tuy nhiên về cơ bản bạn có thể gia tăng thu nhập cho niche site. Bạn cũng có thể duy trì niche site cho thu nhập từng tháng hoặc bán ních site cho các blogger, maketer khác với thu nhập từ 15-30 lần giá hiện tại...Mức thu nhập cao nhất mà mình từng đạt được tầm 169.000 USD khi ban lại một niche site đang có thu nhập cho đối tác