Nếu bạn đã từng mua sách, nếu có bản cập nhật mới tất nhiên bạn sẽ nhận được bản cập nhật sách mới hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký email list để nhận thông báo cập nhật sách nhé.